MET HET JUISTE DOEL, EN DE JUISTE MENSEN, DE JUISTE DINGEN DOEN

Casussen

Hieronder kunt u enkele geanonimiseerde casussen lezen, om inzicht te krijgen welke essentiële bijdrage wij voor u kunnen leveren. Vaak gehoorde uitspraken van onze klanten zijn:
  • Jullie rapportages zijn zeer uitgebreid. De omschrijvingen zijn goed leesbaar, helder en duidelijk.
  • De inzichten en aanbevelingen zijn scherp en geven uitgebreid antwoord op de door ons van tevoren gestelde vragen en bedenkingen.
  • Op basis van jullie gegeven inzichten werken mensen hier na 10 jaar nog steeds. Het werkt echt goed!
  • Dank voor de heldere aanbevelingen die ons helpen om onze mensen de juiste begeleiding te geven in de nieuwe functies.
  • Jullie onderbouwen ook duidelijk wanneer iets niet werkt, en geven vervolgens positief geformuleerde aanbevelingen. Dank voor het meedenken.

CASUS 1. WIE IS FUNCTIONEEL DE BESTE KEUS?

IS DE SOLLICITANT GESCHIKT VOOR DE FUNCTIE ZOALS WIJ DIE GRAAG ZIEN?

VRAAGSTELLING

Wij willen iemand een functie laten bekleden, en denken een geschikte kandidaat te hebben gevonden. Toch hebben we enkele vragen, omdat hij vrij stevig overkomt en zijn verhaal te mooi lijkt: Hoe gaat hij leidinggeven aan het bestaande oude team, zonder weerstand te creëren? Kan hij andere organisatieonderdelen betrekken in het vinden van effectieve verbeteringen? Hoe hard speelt hij zijn rol, en hoe sensitief is hij in zijn inkoop skills?

ONDERZOEK

De kandidaat is door ons op zijn persoonlijkheid onderzocht. Daarnaast hebben we ingezoomd op zijn leiderschap, ondernemerschap en proactieve helicopterview.

OPLOSSING

De kandidaat bleek prima in staat blijkt om deze functie te gaan vervullen. Hij zal zacht doch helder zijn op het team, bij inkoop zit hij voornamelijk op relatie en krijgt daarom dingen gedaan, ook in moeilijke tijden. Hoewel hij minder instaat blijkt om andere organisatie breed in verbeterslagen te denken, is hij een dusdanige teamspeler, dat hij de gezamenlijke doelen prima uit zal kunnen voeren over de eigen afdelingen heen en andere organisatieonderdelen hierin betrekken.

CASUS 2. PAST IEMAND IN HET TEAM?

PAST DE KANDIDAAT IN ONS MT QUA KARAKTER, HUMOR EN GEDREVENHEID?

VRAAGSTELLING

Na een lange sollicitatieprocedure hopen we eindelijk onze nieuwe financieel directeur te hebben gevonden. Het belangrijkste voor ons is echter dat hij gaat passen in ons MT. Wij werken reeds lang samen, hebben afgelopen jaren een mooi succesvol bedrijf opgebouwd, en het is van belang dat we iemand vinden die bij ons als mens, en onze cultuur past.

ONDERZOEK

De kandidaat is door ons op zijn persoonlijkheid onderzocht. Naast inzicht in zijn persoonlijk leiderschap, is ook onderzocht waar hij het voor doet en wat hem nu echt motiveert.

OPLOSSING

Alhoewel de kandidaat uitermate geschikt is voor wat betreft zijn kunnen en handelen binnen het bedrijf, bleek hij als persoon uitermate ongeschikt om binnen het bestaande team te kunnen functioneren. Het bedrijf heeft uiteindelijk niet voor hem gekozen. Later hebben we iemand anders onderzocht, die minder geschikt leek op kennis en kunde, maar beter aansloot bij het bestaande MT als mens, en de stabiele voortgang van het bedrijf.

CASUS 3. TEAMONTWIKKELING VAN HET MT

WAT MISSEN WE IN ONS MT, NU DAT ER EEN WISSELING IS VAN MENSEN?

VRAAGSTELLING

Er gaan mensen met pensioen in ons MT. Zij hebben het bedrijf substantieel vooruitgeholpen en worden beschouwd als onmisbaar. Inmiddels hebben we ook al nieuwe mensen aangenomen. Maar wat missen we nu om echt weer die vooruitgang te boeken?

ONDERZOEK

Elk van de MT leden zijn door ons op zijn persoonlijkheid onderzocht op hun persoonlijkheidskenmerken, competenties, motivatoren, TA, denkstijlen, inzicht in leiderschap, en meer. Zo krijgen we een compleet beeld van de teamleden. Vervolgens hebben we deze individuele data verwerkt tot een team rapport en hebben we inzicht hoe het team functioneert als één entiteit. Daarbinnen is perfect te zien wie welke bijdrage levert aan het succes en wat er dus mist.

OPLOSSING

Om exact te weten wat er ontbreekt, hebben we een teamsessie gehouden waarin we middels een functionele analyse en uiterst scherpe vragen, onderzocht wat de ontwikkelvraag nu echt is bij het team. Het bleek dat zij de missie wel geformuleerd hadden, maar nog niet vertaald naar de werkvloer. Het bleek dat er een patroon is in het niet opvolgen van de door het MT geïnitieerde plannen. En het bleek dat er weinig commitment was bij de managers onder het MT. Kortom, het ontbreekt aan gezamenlijk eigenaarschap bij het MT. Op basis van deze vraag en de inzichten in het team, kunnen zij zich ontwikkelen tot een volwassen team, handelingsvaardig richting de door hun gewenste situatie.

CASUS 4. BEHOUD VAN PERSONEEL

MOET IK BLIJVEN, GA IK WEG? BEN IK GESCHIKT OM ZZP-ER TE WORDEN?

VRAAGSTELLING

Ik denk dat mijn manager mij uit de zaak probeert te werken. Er lijken verschillende politieke belangen te spelen, en er wordt een dossier over mij aangelegd. Waarschijnlijk word ik binnenkort ontslagen. Ik heb echter enorm veel te bieden met mijn senioriteit op mijn vakgebied. Ik wil graag blijven, maar ik mis verbinding en waardering. Kan ik ZZP-er worden?

ONDERZOEK

De kandidaat is op zijn persoonlijkheid onderzocht en met name op zijn competenties en omgevingsfactoren om optimaal te functioneren. Uiteraard ook ondernemerschap, behoefte aan autonomie, sociale vaardigheden en persoonlijke behoeften.

OPLOSSING

Door het inzicht in wie hij ten diepste is, heeft de kandidaat besloten om te blijven bij zijn huidige werkgever en heeft zich compleet anders opgesteld, op basis van zijn sterktes. Dit heeft geresulteerd in nieuw succes op zijn werk, en een gezonde thuissituatie in zijn gezin.

VRAAGSTELLINGEN

U kunt ons allerlei soorten vragen stellen met betrekking tot het functioneren van de kandidaat in relatie tot zijn persoonlijkheid. Wij zullen het onderzoek afstemmen op uw vraagstelling. Door de inzichten die ontstaan krijgt u een heel goed beeld van het toekomstig functioneren van de kandidaat, en of de beslissing die u gaat nemen de juiste is.

Voorbeeld vraagstellingen
 

AANBEVELINGEN

Om het ontwikkelproces van een kandidaat zo goed mogelijk te laten verlopen, kunnen wij doelgericht aanbevelingen doen om de kandidaat efficiënt te begeleiden in zijn of haar nieuwe functie. Dit, op basis van het vastgestelde Purpose uit ons vooronderzoek. Wie is de organisatie, welke cultuur, hoe ziet zijn of haar nieuwe werkomgeving eruit? Welke geschreven en ongeschreven functie-eisen zijn er? Op basis van de persoonlijkheid van de kandidaat, kunnen hier verschillende aanbevelingen volgen.

Voorbeeld Ontwikkelrapportage en aanbevelingen