top of page
image.png

Germy Vliegen-Claessens

- Toegepast Psycholoog en Teamleider ondersteuners medezeggenschap

Germy is als teamleider in de zorg bekend met de complexiteit die gevraagd wordt van teams en organisaties. Ze heeft een breed interessegebied. Vanuit positieve energie kan ze het beste uit mensen naar boven halen. Ze denkt in mogelijkheden en houdt hierbij duidelijke doelen voor ogen. Samen met de klant zoekt ze naar creatieve oplossingen in complexe situaties. Hierbij heeft ze oog voor het persoonlijke detail in de mens, zonder de strategische doelen uit het oog te verliezen.
Door ontwikkelgericht en vanuit competenties leiding te geven is ze in staat om de medewerkers te begeleiden in het werk waar dat nodig is. Ze kan persoonlijke kwaliteiten binnen een team zo stimuleren dat ze aanvullend zijn aan elkaar en krachtige teams ontstaan. Hierbij maakt ze samen met de medewerkers de vertaalslag van strategisch naar operationeel niveau en vice versa.
Een continue proces van kwaliteitsverbetering binnen teams worden door haar ondersteund naar mooi werk en een goede bedrijfsvoering. Ze is in staat personen in hun kracht te zetten door zowel intern als extern met elkaar te verbinden.
Naast de ervaring in de zorg heeft ze vanuit haar politieke periode als fractievoorzitter en lid van diverse werkgroepen gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.
Als toegepast psycholoog heeft ze kennis van de diverse psychologische vraagstukken, methoden, technieken en instrumenten om menselijk gedrag te analyseren, beoordelen en beïnvloeden. Ze beheerst verschillende gesprekstechnieken om de beoogde gedragsverandering te bewerkstelligen vanuit eigen regie en kracht van de coachee.

  • LinkedIn

Sociaal, Zorgzaam, Betrokken, Empathisch

bottom of page