MET HET JUISTE DOEL, EN DE JUISTE MENSEN, DE JUISTE DINGEN DOEN

Coaching en onze unieke succesvolle 6P Methodiek

Het doel van coaching is het aanpassen van het eigen gedrag van een manager, team of professional aan de steeds veranderende prikkels, eisen en verwachtingen vanuit de context. Hierdoor kunnen de resultaten van een organisatie verbeterd worden. Het accent ligt op het optimaal leren benutten van de aanwezige sterkte punten. Zwakke punten, die iedereen nou eenmaal heeft, worden geneutraliseerd of gecompenseerd.  6P Partners is expert op het gebied van persoonlijke en team coaching. In alle gevallen gaan wij in de basis uit van onze state-of-the-art assessments, om vanuit wetenschappelijk verantwoorde basis inzicht te hebben in het ontwikkel potentieel richting de gestelde doelen.

Integrale coaching volgens onze unieke 6P methodiek

6P is onze succesvolle 6 stappen methode, waarbij op psychologisch en wetenschappelijk verantwoorde wijze coaching en consultancy wordt ingezet, met de best mogelijke middelen van de hoogst mogelijke gevalideerde kwaliteit, om met juiste doel voor ogen, met de juiste mensen, de juiste dingen te doen, waardoor het gewenste succes voor alle belanghebbenden een bewust gevolg is.

 1. PURPOSE – het juiste doel voor ogen
 2. PEOPLE – de juiste mensen op de juiste plaats
 3. PROCES – de juiste mensen, op de juiste wijze, het juiste doel laten bereiken
 4. PERFORMANCE – de juiste mensen, met het juiste doel voor ogen, het juiste resultaat verbeteren, bereiken of overtreffen
 5. PLEASURE – de juiste mensen intrinsieke arbeidsvreugde en duurzame gezondheid laten beleven
 6. PARTNERSHIP – met de juiste mensen op de juiste wijze duurzaam samenwerken

Persoonlijke coaching

Een bedrijf neemt geen beslissingen. De mens erachter wél. Maar dan moet je wel een een goed inzicht in eigen handelen hebben. Met als doel dat je kunt bepalen welk gedrag het beste resultaat geeft. Persoonlijke coaching is een ontwikkeltraject waarbij bewustwording van gedrag, vaardigheden, opvattingen en de invloed daarvan op zichzelf en de (werk)omgeving centraal staat. De manager of professional leert zijn sterke kanten binnen de organisatie uit te bouwen en zijn zwakke punten te neutraliseren.
 
Gedrag als succesfactor
De juiste prognose maken. Op tijd ingrijpen. Vooruitkijken en risico’s durven nemen. Welk gedrag levert het beoogde resultaat op? In een één-op-één traject neemt een consultant van 6P Partners de handelwijzen van de functionaris grondig onder de loep. Daarbij worden, met de doelstelling van de organisatie in het achterhoofd, de volgende rollen besproken:

Specialist: de dingen zelf doen
Collega: de dingen samen doen
Manager: de dingen laten doen

Aan het eind van het traject is de manager of professional in staat onbewust ‘fout’ gedrag om te buigen via bewust ‘fout’ naar bewust ‘goed’ en uiteindelijk naar onbewust ‘goed’ gedrag. Kwaliteiten worden aangescherpt. En dat levert een organisatie veel rendement op. 

Team coaching 

Een geoliede machine draait op de inzet van het collectief, maar verliest het individu niet uit het oog. 6P Partners richt zich bij Team coaching op het creëren van synergie in het hele systeem. Een organisatie valt of staat met een goede onderlinge samenwerking. Dat betekent ook op het juiste moment kunnen inspelen op veranderingen. Team coaching kan dan goed van pas komen.
 
Programma
Samen met 6P Partners onderzoekt u de verhoudingen binnen uw team. Om vervolgens gezamenlijk naar één en hetzelfde doel toe te werken. Flexibiliteit in combinatie met het benadrukken en opvangen van elkaars sterke en zwakke punten maken deel uit van het traject. De volgende punten worden tijdens het programma besproken:

 • Het vaststellen van de gewenste richting (‘het doel’)
 • Het creëren van een gezamenlijk inzicht
 • (Her)waarderen en verbeteren van open communicatie
 • Het waarderen van elkaars competenties
 • Flexibel, effectief en resultaatgericht werken
Uniek hoogwaardig teamrapport
Op basis van de individuele state-of-the-art assessments stellen wij een hoogwaardig uniek en zeer uitgebreid teamrapport samen. Wij hebben dis zelf ontwikkeld waarmee u een zeer uniek document in handen heeft, dat exact antwoord geeft op uw vragen. Dit geeft u zeer overzichtelijk, in heldere taal en grafieken diepgaand inzicht in de sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen van uw team. U weet exact wat nodig is om samen op natuurlijke wijze, nog succesvoller te worden.’