MET HET JUISTE DOEL, EN DE JUISTE MENSEN, DE JUISTE DINGEN DOEN

Onze unieke 6P methodiek is te succesvol om voor ons zelf te houden

6P Partners is razend enthousiast over het succes van de 6P methodiek, ontwikkeld door dr. René Jansen. Veel organisaties zijn succesvol geworden door het inzetten hiervan. Wij vinden het zonde om deze methodiek voor onszelf te houden. We gunnen het zo veel meer andere organisaties om ook succesvol te worden. Daarom zoeken we partners, die samen met ons, gevalideerd gebruik willen maken van onze 6P methodiek. En willen we deze succesvolle 6P methodiek graag met u delen. Hiertoe hebben we de 6P Partnergroep opgezet. Een gepassioneerde groep professionals die de 6P methodiek omarmen, graag mensen en organisaties succesvol maken, en elkaar hierin versterken.


Ontmoet onze partners!

Wij zouden het geweldig vinden om samen met u onze passie te delen, elkaar te versterken en inspireren.

6P is ..

onze succesvolle 6 stappen methode, waarbij op psychologisch en wetenschappelijk verantwoorde wijze coaching en consultancy wordt ingezet, met de best mogelijke middelen van de hoogst mogelijke gevalideerde kwaliteit, om met juiste doel voor ogen, met de juiste mensen, de juiste dingen te doen, waardoor het gewenste succes voor alle belanghebbenden een bewust gevolg is.
 • PURPOSE – het juiste doel voor ogen (de juiste missie, drijfveren achter de organisatie)
 • PEOPLE – de juiste mensen op de juiste plaats (assessments, psychologisch diepteonderzoek, inzicht)
 • PROCES – de juiste mensen, op de juiste wijze, het juiste doel laten bereiken (ontwikkel traject)
 • PROFIT/PERFORMANCE – met de juiste mensen, en het juiste doel voor ogen, het juiste resultaat verbeteren, bereiken of overtreffen
 • PLEASURE – met de juiste mensen intrinsieke arbeidsvreugde en duurzame gezondheid beleven doordat in de psychologische basisbehoeften (autonomie, betrokkenheid, competentie) is voorzien
 • PARTNERSHIP – met de juiste mensen op de juiste wijze duurzaam samenwerken
Het aansluiten bij de 6P partnergroep is echter niet voor iedereen weggelegd! U krijgt zeer succesvolle tools in handen, plus hands-on ondersteuning, en u maakt deel uit van de unieke waardevolle 6P partnergroep. Wij houden regelmatig contact, hebben speciale doelgerichte intervisie en behandelen casussen, waarmee u waardevolle ondersteuning voor uzelf, uw functionarissen en uw onderneming ontvangt.
 1. Allereerst hebben we een vrijblijvend persoonlijk gesprek om samen te exploreren of we het samen zien zitten om het partnerschap te gaan.
 2. Wanneer beiden positief zijn, ontvangt u een uitnodiging om deel te nemen aan een assessment en psychologisch diepteonderzoek. U ontvangt te allen tijde, een state-of-the-art waardevolle rapportage dat u inzicht geeft in uw persoonlijkheid, carriërewaarden, capaciteiten, werk, denkniveau en ontwikkelmogelijkheden.
 3. Als blijkt dat uw profiel en capaciteiten aansluiten bij het profiel van het gewenste partnerschap in het gebruik van de 6P methodiek, verwelkomen wij u graag bij de 6P Partnergroep. Indien niet, dan gaan we niet samen verder als partners, maar bezit u wel een zeer waardevolle rapportage.
 4. U neemt vervolgens deel aan een viertal persoonlijke praktijkgerichte sessies om u de 6P methodiek eigen te maken.
 5. Na het succesvol volbrengen van de training wordt u officieel licentiehouder van de 6P methodiek en mag u deze inzetten in uw praktijk of organisatie.

Voor wie is deelname aan de 6P Partnergroep waardevol?


Deelname is waardevol voor bestuurders, directieleden, managers, coaches en psychologen die structureel en kwalitatief meer uit hun of andermans organisatie en mensen willen halen, die oprechte gedreven partners om zich heen willen hebben, zelf scherp gehouden willen worden, vriendschap en eerlijke feedback waarderen, en zich altijd willen blijven ontwikkelen.

Wat krijgt u?

 1. LICENTIEHOUDERSCHAP en ondersteuning om de unieke 6P methodiek in te zetten.
 2. EIGEN WAARDEVOLLE ASSESSMENT EN RAPPORTAGE als start van het Partnerschap.
 3. PERSOONLIJK 6P COACHTRAJECT als start, ter lering in de praktijk.
 4. PARTNERKORTING OP ASSESSMENTS t.b.v. uw business. 6P Partners verzorgt de assessments en de psychologische rapportage binnen uw 6P trajecten, tegen een zeer gereduceerd tarief. Nadat u met uw cliënt een 6P traject bent ingegaan, en uw cliënt de eerste P (Purpose) heeft vastgesteld, komt de 2e factor P (People) aan de orde. Hiertoe is een assessment noodzakelijk. Om de kwaliteit en neutraliteit te borgen, verzorgt 6P Partners de assessments voor uw cliënten in het 6P traject.
 5. 4x PER JAAR WAARDEVOLLE MEETINGS. We streven er naar om 4x per jaar een geheel verzorgde meeting te hebben op een mooie locatie, om van en met elkaar te leren, door middel van speciale bijeenkomsten met bijvoorbeeld waardevolle intervisie of het gestructureerd methodisch delen van praktijk casussen en trends.
 6. MARKETING ONDERSTEUNING. Naast dat nieuwe cliënten komen uit uw eigen netwerk, gaan wij van ons uit, proactief nieuwe cliënten werven voor onze partners.
 7. PARTNERSCHAP. Autonoom en toch persoonlijk betrokken, plezier, ervaring en ondersteuning delen.
Bovendien kan deelname u hele mooie verdiensten opleveren. U werkt immers autonoom, en verdient autonoom, doch gesteund vanuit 6P Partners. Interesse? Wij vinden het leuk en waardevol om u erbij te hebben! 

Maak een afspraak