top of page

Assessment informatie (uitgebreid)

Basis, Praktisch & Professioneel

op afstand werken

Onderdelen:

 • Vraagstelling

 • Werkgerelateerde Persoonlijkheid Vragenlijst (WPV)

 • Algemene Capaciteiten Test (ACT)

 • Carrière waarden (CW)

 • Denkstijlen (DS)

 • Teamrol Indicator (TRI)

Werkwijze:

 • Volledig online assessment, in de eigen omgeving.

 • Duur assessment: ca. 3 uur

 • Volledig geautomatiseerd gegenereerde rapportage, direct na afronding van het assessment. 

Omschrijving

Het Assessment Basis biedt een tool om tot de juiste vraagstelling te komen en geeft inzicht in persoonlijkheid, competenties, waarden, drijfveren, gedrag en denkniveau van de kandidaat. Het assessment vindt volledig online plaats, in de eigen omgeving. De resultaten worden digitaal verwerkt en de rapportage wordt volledig geautomatiseerd gegenereerd. Er vindt geen persoonlijk contact plaats en geen toelichting op de rapportage.

Doel

Doel van het assessment: Inzicht verkrijgen in persoonlijkheid, competenties, waarden, drijfveren, gedrag en denkniveau van de kandidaat om vervolgens zelf met de resultaten aan de slag te gaan. 

Assessment Basis is geschikt:

 • Voor het verkrijgen een zeer uitgebreid diepgaand inzicht in de persoonlijkheid, vanuit 5 psychologisch verantwoorde gezichtsvelden.

 • Als uitgangspunt voor eenvoudige persoonlijke/professionele ontwikkelingsdoeleinden wanneer er expertise aanwezig is om zelf met de resultaten aan de slag te gaan.

 • Als uitgangspunt voor eenvoudige loopbaanvragen, wanneer expertise aanwezig is om zelf met de resultaten aan de slag te gaan.

 • Voor afname in grote hoeveelheden, bijvoorbeeld door HR-afdelingen. 

Koffiepauze op kantoor
Logo 6P Partners - Coaching en Consultancy Bedrijf in Nederland. Assessments voor selectie- en adviesdoeleinden.
werkend

Uw voordeel:

 • Met het Assessment Praktisch krijgt u alle voordelen van het Assessment Basis plus:

 • Hulp en ondersteuning bij het komen tot de juiste vraagstelling. Waar bent u werkelijk naar op zoek om uw organisatiedoelstelling te halen en het duurzame proces te halen dat u wenst?

 • Daarnaast krijgt u een helder overzicht van de nodige aandachtspunten.

 • U krijgt op basis van de vraagstelling een gericht advies vanuit de psychologie, om de kandidaat effectief, aansluitend op zijn of haar persoonlijkheid doelgericht in te zetten. 

Onderdelen:

 • Met het Assessment Praktisch krijgt u alle voordelen van het Assessment Basis plus:

 • Tool voor Verdiepende en Verkennende Vraagstelling.

 • OPTIONEEL tegen meerprijs: Interessevragenlijst voor Taken en Sectoren (ITS) en Situationele Leiderschaps Test (SJT)

 • Complementerend Beeld o.b.v. de geformuleerde vraagstelling.

 • Ontwikkelboom o.b.v. de geformuleerde vraagstelling.

 • Psychologisch advies o.b.v. de geformuleerde vraagstelling.

Werkwijze:

De route die bij het Assessment Praktisch gevolgd wordt is als volgt:

Opdrachtgever:

 1. Aan de hand van een online tool formuleert u de juiste probleem- en vraagstelling

 2. U geeft vervolgens aan of u naast het persoonlijke onderzoek, extra onderzoek wil laten doen naar carrière of loopbaan interesses (ITS) en/of inzicht wil krijgen in het de natuurlijke leiderschapskwaliteiten (SJT) 

Kandidaat:

   3. Het assessment wordt door de kandidaat volledig online, in de eigen omgeving gedaan.               

  4. Duur assessment: ca. 4 uur

​Opdrachtgever:

   5. Opdrachtgever ontvang digitaal de testuitslagen (kan deze ook delen met de kandidaat)

   6. Opdrachtgever ontvangt digitaal een advies op maat. 

Assessment Praktisch is geschikt:

 • Bij persoonlijke/professionele ontwikkelingsvraagstukken waarbij deskundig advies gewenst is op basis van een concrete probleem- en vraagstelling

 • Bij loopbaanvraagstukken waarbij deskundig advies gewenst is op basis van een concrete probleem- en vraagstelling. 

 • Wanneer behalve in persoonlijkheid, competenties, waarden, drijfveren, gedrag en denkniveau van een kandidaat tevens inzicht in diens leiderschapsstijlen en- kwaliteiten gewenst is. 

 • Wanneer expertise aanwezig is om het advies zelf te vertalen in concrete stappen en acties. 

Omschrijving

Het Assessment Praktisch biedt o.b.v. een uitgebreid onderzoek naar de juiste vraagstelling, praktisch en doelgericht inzicht in persoonlijkheid, competenties, waarden, drijfveren, gedrag en denkniveau van de kandidaat. Het assessment vindt volledig online plaats, in de eigen omgeving. De resultaten worden digitaal verwerkt en de rapportage wordt volledig geautomatiseerd gegenereerd. Er vindt geen persoonlijk contact plaats en geen toelichting op de rapportage. 

 

Het Assessment Praktisch start met het doelgericht online formuleren van de juiste vraag of probleemstelling. De kandidaat maakt vervolgens het volledige assessment online, in de eigen omgeving. De resultaten worden vervolgens verwerkt in een rapportage. Op basis van de assessmentresultaten wordt, aan de hand van de probleem- en vraagstelling, een advies op maat opgesteld. Dit advies wordt digitaal aan de opdrachtgever toegestuurd. Een persoonlijke terugkoppeling of toelichting door 6P Partners vindt niet plaats. 

Optioneel kunnen tegen een meerprijs de volgende extra testen gekozen worden:

 • Interessevragenlijst voor Taken en Sectoren (ITS), loopbaan en carrière voorkeuren

 • Situationele Leiderschaps Test (SJT), natuurlijk leiderschapseigenschappen

Het Assessment Praktisch is hetzelfde als het Assessment Basis Plus een doelgerichte vraag- of probleemstelling vooraf en volgend op het assessment een gericht advies o.b.v. de vraagstelling en de uitslagen van het assessment, waarmee u praktisch aan de slag kunt.

 1. VRAAGSTELLING door de opdrachtgever

 2. ASSESSMENT BASIS met extra optie ITS of SJT door de kandidaat

 3. ADVIES aan de opdrachtgever

Doel

Het verkrijgen van een advies naar aanleiding van een concrete, specifieke probleemstelling op het gebied van loopbaan, selectie of persoonlijke dan wel professionele ontwikkeling van een kandidaat. 

Werken vanuit huis

Uw voordeel:

 • Met het Assessment Professioneel krijgt u alle voordelen van het Assessment Praktisch plus:

 • Persoonlijke support bij het komen tot de juiste vraagstelling, zodat het assessment voldoet aan de verwachting en op de juiste wijze duurzaam bijdraagt aan het succes van de kandidaat alsmede de organisatie.

 • 4 Extra zeer persoonlijke vragenlijsten ter verdieping in de persoonlijkheid, in voorbereiding op het:

 • Persoonlijk psychologisch diepte interview van 2-4 uur in aanvulling op, en complementering van het schriftelijk assessment

 • Het psychologische ‘gevoel’ en de ‘wetenschap’ bevestigen elkaar en eventuele discrepanties zijn verklaard

 • Alle vraagstellingen worden dubbel gecheckt, in de diepte van iemands persoonlijkheid, levenservaring, opvoeding, waarden, normen

 • Dieper inzicht in de voorspelbaarheid van het verwachte gedrag

 • Speciaal voor uiterst belangrijke functies waarin zekerheid en voorspelbaarheid gewenst is inzake iemands toekomstig functioneren

 • Persoonlijke opvolging tot 6 maanden nadien

Onderdelen:

 • Met het Assessment Professioneel krijgt u alle voordelen van het Assessment Praktisch plus:

 • Vraag- of Probleemstelling PLUS Eventueel aanvullende persoonlijke dieptevragen

 • OPTIONEEL tegen meerprijs: Interessevragenlijst voor Taken en Sectoren (ITS) en Situationele Leiderschaps Test (SJT)

 • Persoonlijk Diepte interview

 • Uitleg Resultaten met de Kandidaat

 • Complementerend beeld n.a.v. de vraagstellingen o.b.v. het schriftelijk en mondeling interview

 • Ontwikkelboom n.a.v. de vraagstellingen o.b.v. het schriftelijk en mondeling interview

 • Ontwikkeladvies n.a.v. de vraagstellingen o.b.v. het schriftelijk en mondeling interview

 • Persoonlijke Terugkoppeling Opdrachtgever

 • Opvolging

Assessment Professioneel is geschikt:

 • Bij selectievraagstukken, om de kans op mishires zo veel als mogelijk te verkleinen.

 • Voor een advies met betrekking tot persoonlijke/professionele ontwikkelings- en loopbaanvraagstukken met maximaal maatwerk en persoonlijk contact.

 • Voor een advies met betrekking tot persoonlijke/professionele ontwikkelings- en loopbaanvraagstukken dat gebaseerd is op een zo compleet mogelijke set van analyses, testen en een diepte-interview.

 • Wanneer persoonlijk contact, persoonlijke terugkoppeling, toelichting op de rapportage en opvolging van het traject gewenst is.

Doel

Een deskundig en professioneel advies dat volledig op maat gemaakt is op basis van een zo compleet mogelijke set van analyses en testen aangevuld met een persoonlijk diepte-interview, aan de hand van een concrete vraagstelling en met een persoonlijke toelichting/terugkoppeling aan kandidaat en opdrachtgever.

Omschrijving

Het Assessment Professioneel start met een persoonlijk gesprek van een consultant van 6P Partners met de opdrachtgever (fysiek dan wel online). Vervolgens worden probleemstelling en vraagstelling digitaal online geformuleerd, eventueel gevolgd door persoonlijke verdiepende vragen door een consulent van 6P Partners.

 

De kandidaat maakt vervolgens deel 1, het schriftelijk gedeelte van het assessment online, in de eigen omgeving. De resultaten worden deels geautomatiseerd verwerkt in een concept rapportage en deels persoonlijk door een consultant van 6P Partners.

 

Deel 2 van het assessment bestaat uit een persoonlijk online diepte-interview met de kandidaat. De bevindingen uit het diepte-interview worden verwerkt in de definitieve rapportage. De kandidaat krijgt een persoonlijke uitleg van de resultaten. De opdrachtgever ontvangt behalve de rapportage een persoonlijke terugkoppeling van de resultaten alsmede een onderbouwd advies.

 

Optioneel kunnen tegen een meerprijs de volgende extra testen gekozen worden:

 • Interessevragenlijst voor Taken en Sectoren (ITS), loopbaan en carrière voorkeuren

 • Situationele Leiderschaps Test (SJT), natuurlijke leiderschapseigenschappen

 

Het Assessment Professioneel is hetzelfde als het Assessment Praktisch PLUS een doelgerichte vraag- of probleemstelling met persoonlijke begeleiding vooraf. Plus aanvullend op het schriftelijk assessment een circa 2 uur durend persoonlijk mondeling diepte-interview met en uitleg aan de kandidaat. Een persoonlijk gericht advies o.b.v. de vraagstellingen en de uitslagen van het assessment en diepte-interview, waarmee u praktisch aan de slag kunt.

 1. VRAAGSTELLING door de opdrachtgever, persoonlijk begeleid

 2. ASSESSMENT BASIS met extra optie ITS of SJT door de kandidaat

 3. PERSOONLIJK DIEPTE-INTERVIEW en uitleg

 4. UITLEG EN ADVIES aan de opdrachtgever

Werkwijze:

De route die bij het Assessment Professioneel gevolgd wordt is als volgt:

Opdrachtgever:

 1. Aan de hand van een online tool formuleert u de juiste probleem- en vraagstelling

 2. Een consulent van 6P Partners neemt vervolgens eventueel contact op voor aanvullende verdiepende vragen om samen de juiste vraag- of probleemstelling te formuleren.

 3. U geeft vervolgens aan of u naast het persoonlijk onderzoek, extra onderzoek wil laten doen naar carrière- of loopbaan interesses (ITS) en/of inzicht wil krijgen in het de natuurlijke leiderschapskwaliteiten (SJT)

Kandidaat:

  4. Een consulent van 6P Partners maakt met de kandidaat een planning voor het schriftelijk assessment en mondeling interview

  5. De kandidaat vult online een aantal persoonlijke vragenlijsten in, duur circa 2 uur    6. Het schriftelijk deel van het assessment wordt door de kandidaat volledig online, in de eigen omgeving, gedaan.

  7. Duur schriftelijk deel van het online assessment: circa 4 uur

  8. Een consulent van 6P Partners neemt vervolgens contact op met de kandidaat om de uitslagen door te nemen en een verdiepend persoonlijk interview te hebben.

  9. Duur persoonlijk verdiepend online interview: circa 2 uur

Opdrachtgever:

  10. Opdrachtgever ontvangt digitaal de testuitslagen (kan deze ook delen met de kandidaat)

  11. Opdrachtgever ontvangt digitaal een advies op maat o.b.v. de vraagstelling, het schriftelijk assessment, en het persoonlijk mondeling interview.

  12. Opvolging: na circa zes maanden neemt 6P Partners contact op met de opdrachtgever om te bespreken hoe het gaat en of er verdere ondersteuning of bijsturing nodig is.

bottom of page