top of page

CASUS FUNCTIONELE VRAGEN

VOORBEELD VRAGEN DIE VOORAF GESTELD KUNNEN WORDEN M.B.T. HET FUNCTIONEREN

U kunt ons allerlei soorten vragen stellen met betrekking tot het functioneren van de kandidaat in relatie tot zijn persoonlijkheid. Wij zullen het onderzoek afstemmen op uw vraagstelling. Door de inzichten die ontstaan krijgt u een goed beeld van het toekomstig functioneren van de kandidaat, en of de beslissing die u gaat nemen de juiste is.

Een organisatie wil iemand met veel ervaring in dienst nemen. Tijdens de sollicitatieprocedure ontstonden bij de belanghebbenden enkele vragen:

 1. Wat doet de komst van de kandidaat met het team waarin hij terecht komt?
  Het is onze verwachting dat de kandidaat bewust voorzichtig zal zijn in zijn opstelling en omgang met het team. Hij zal persoonlijke aandacht geven en bedachtzaam zijn, rekening houdend met zijn collega’s en de bestaande dynamiek. Hij zal hierbij gecontroleerd vanuit zijn ratio handelen en reageren. Hij hoeft niet persé veel in de belangstelling te staan.

 2. Is de kandidaat in staat de afdeling te profileren naar zowel externe partijen (leveranciers etc.) als intern (andere afdelingen, andere fabriek)?
  Het is onze verwachting dat de kandidaat de afdeling wel intern zal kunnen en willen profileren, als ook naar leveranciers. Hierbij ligt de nadruk op de eigen leveranciers, waarin hij kansen makkelijk ziet. Interne profilering zal hem ook goed afgaan, hoewel hij daarin wel de juiste aanpak zal moeten zien te vinden. Profileren en samenwerken met de eigen andere organisatieonderdelen zal hij niet persé van nature oppakken.

 3. Kan de kandidaat kennis en kunde toevoegen aan de afdeling en zo de organisatie verder brengen?
  Het is onze verwachting dat hij zijn kennis en kunde van nature zal toevoegen. Hij analyseert graag en zoekt nieuwe uitdagingen. Hij is normaal creatief, beïnvloedt mensen vrij makkelijk. Beslissingen nemen gaat hem makkelijk af en hij doet dat als het kan graag samen.

 4. Heeft de kandidaat een langere termijnvisie om de afdeling inkoop naar een hoger niveau te tillen?
  Het is onze verwachting dat hij de afdeling wel naar een hoger niveau zal kunnen tillen, waarbij hij zelf niet de man is met de lange termijnvisie.

 5. Hoe gaat de kandidaat om met beslissingen die invloed hebben op hem, maar waar hij niet in wordt betrokken?
  Het is onze verwachting dat hij dat minder prettig vindt. Hij kan zich echter prima conformeren, mits wordt uitgelegd waarom en het nut voor hem helder is. Wel denkt hij graag samen mee om oplossingen te bedenken en kansen te benutten. Hij heeft behoefte aan duidelijkheid.

 6. In welke mate staan de afspraken die de kandidaat maakt ook vast?
  Het is onze verwachting dat de kandidaat een goede balans weet te vinden tussen zich houden aan afspraken en flexibiliteit. Voor de kandidaat geldt een afspraak vooral voor zijn externe inkoop afspraken, waar hij voordeel probeert te halen en de voortgang van de eigen productie voor ogen heeft. Voor hem is een duurzame relatie belangrijker dan ‘afspraak is afspraak’ hard te spelen. Hij heeft genoeg begrip en sensitiviteit voor anderen om hier adequaat op te handelen.

 7. Heeft de kandidaat een proactieve houding waarmee hij in staat is zelf de juiste mensen op te zoeken en mogelijkheden te creëren?
  Het is onze verwachting dat de kandidaat heel goed proactief in staat is en sensitief genoeg is om doelgericht de juiste mensen om zich heen te verzamelen om te bereiken wat hij wil bereiken.

 8. Is de kandidaat een goede inkoper?
  Het is onze verwachting dat de kandidaat zal voldoen aan de verwachting. Hij ziet commerciële kansen en benut deze. Ook onderhoudt hij de externe relaties op een dusdanige wijze dat leveranciers net iets meer voor hem willen doen.

 9. Waarom kiest de kandidaat juist nu voor deze functie gezien zijn vorige functies die wellicht hoger waarin in hiërarchie en autoriteit?
  Het is onze verwachting dat hij deze hogere functies niet meer ambieert. Hij is nu op zoek naar stabiliteit en een stabiele functie past daarbij. Hij ambieert geen rol meer waarin hij van hogerhand zaken oplegt en de mensen onder hem steeds de ‘shit’ moeten oplossen. Hij wil wel opbrengst zien van de energie die hij ergens in stopt.

 10. Wat maakt het dat de kandidaat hiervoor veel functies voor korte duur heeft ingevuld?
  Het is onze verwachting dat de reden steeds acceptabel en situationeel was. We zien geen aanleiding te vermoeden dat de kandidaat ook in zijn nieuwe functie maar kortstondig zal werken.

 11. Is de kandidaat in staat ondergeschikt te zijn aan een leidinggevende?
  Het is onze verwachting dat hij dit prima kan. Hij zal wel graag op natuurlijke doch niet vervelende of storende wijze invloed willen hebben.

 12. Heeft de kandidaat autonomie nodig of werkt hij het liefste samen?
  Het is onze verwachting dat hij beide goed kan. Het is niet zo dat de kandidaat persé autonoom wil werken. Hij heeft zelfs een lichte voorkeur voor samenwerken. Het is meer een mensenman, hoewel zijn overkomen soms anders kan doen vermoeden.

bottom of page