top of page

Loopbaan begeleiding

Wanneer er veranderingen zijn in uw personeelssamenstelling of wanneer u afscheid moet nemen van een medewerker, is interne loopbaan begeleiding een waardevolle optie om uw personeel te ondersteunen. Het stimuleert de flexibiliteit en groei van uw medewerkers, waardoor uw bedrijf dynamisch en goed gepositioneerd blijft in de markt. 

Sollicitatiegesprek
Casus werkgever

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Investeren in een Persoonlijk Ontwikkelingsplan, ofwel POP-traject, levert u een concreet beeld op van het ontwikkelpotentieel van uw werknemers. Een POP-traject bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Intake: middels een intake vormt een consultant van 6P Partners zich een beeld van de organisatiedoelstellingen en vereiste kerncompetenties van de medewerkers.

  • Assessment: een assessment geeft de medewerker inzicht in zijn persoonlijkheid, capaciteiten en ontwikkelpotentieel.

  • Opstellen actieplan: in een persoonlijk, op maat gesneden traject wordt het ontwikkelpotentieel verder uitgediept. De medewerker stelt met hulp van de consultant een ontwikkel actieplan op.

  • Presentatie actieplan: het ontwikkel actieplan wordt gepresenteerd aan de leidinggevende waarna zijn persoonlijke ontwikkeling verder concreet wordt gemaakt.

bottom of page