top of page

COACHING EN ONZE UNIEKE SUCCESVOLLE 6P METHODIEK

Het doel van coaching is het aanpassen van het gedrag van managers, teams of professionals aan de steeds veranderende omgeving, zodat organisatieresultaten worden verbeterd. Bij 6P Partners ligt de focus op het optimaal benutten van sterke punten en het neutraliseren van zwakke punten. 6P Partners is expert op het gebied van persoonlijke- en teamcoaching. In alle gevallen gaan wij in de basis uit van onze state-of-the-art assessments, om vanuit wetenschappelijk verantwoorde basis inzicht te krijgen in het ontwikkelpotentieel richting de gestelde doelen.

image.png
een vraagstelling met betrekking tot werk en persoonlijkheid

INTEGRALE COACHING VOLGENS ONZE UNIEKE 6P METHODIEK

6P is onze succesvolle 6 stappen methode, waarbij op psychologisch en wetenschappelijk verantwoorde wijze coaching en consultancy wordt ingezet, met de best mogelijke middelen van de hoogste kwaliteit. Wanneer met het juiste doel voor ogen de juiste mensen de juiste dingen doen, is het gewenste succes een gevolg.

 1. PURPOSE – het juiste doel voor ogen

 2. PEOPLE – de juiste mensen op de juiste plaats

 3. PLAN– een duidelijk plan om verder te ontwikkelen/discrepanties aan te pakken

 4. PROCESS (sterktes)– ontwikkelen van iemand sterktes

 5. PROCESS (zwaktes)– zwaktes inzichtelijk maken om deze te neutraliseren middels het inzetten van iemands sterke punten.

 6. PROCESS (context)– beïnvloedingsfactoren in kaart brengen en meenemen in het proces. 

Persoonlijke coaching

In een bedrijf zijn het uiteindelijk de mensen die de beslissingen nemen. Maar om de beste beslissingen te nemen, is het belangrijk om een goed inzicht te hebben in het eigen handelen. Persoonlijke coaching biedt een traject waarbij bewustheid wordt gecreëerd omtrent gedrag, vaardigheden, opvattingen en de impact op de persoon en diens werkomgeving. Het versterken van sterke punten en het aanpakken van zwakke punten, zorgt ervoor dat iemands volledige potentieel benut kan worden binnen de organisatie.

Gedrag als succesfactor
De juiste prognose maken. Op tijd ingrijpen. Vooruitkijken en risico’s durven nemen. Welk gedrag levert het beoogde resultaat op? In een één-op-één traject neemt een consultant van 6P Partners de handelwijzen van de functionaris grondig onder de loep. Daarbij worden, met de doelstelling van de organisatie in het achterhoofd, de volgende rollen besproken:

Specialist: de dingen zelf doen
Collega: de dingen samen doen
Manager: de dingen laten doen

Aan het eind van het traject is de manager of professional in staat onbewust ‘fout’ gedrag om te buigen via bewust ‘fout’ naar bewust ‘goed’ en uiteindelijk naar onbewust ‘goed’ gedrag. Kwaliteiten worden aangescherpt. Dit levert een organisatie veel rendement op. 

professionals
een vraagstelling met een leidende rol

Teamcoaching

Een geoliede machine draait op de inzet van het collectief, maar verliest het individu niet uit het oog. 6P Partners richt zich bij Teamcoaching op het creëren van synergie in het hele systeem. Een organisatie valt of staat met een goede onderlinge samenwerking. Dat betekent ook op het juiste moment kunnen inspelen op veranderingen. Teamcoaching kan dan goed van pas komen.
 
Programma
Samen met 6P Partners onderzoekt u de verhoudingen binnen uw team. Om vervolgens gezamenlijk naar één en hetzelfde doel toe te werken. Flexibiliteit in combinatie met het benadrukken en opvangen van elkaars sterke en zwakke punten maken deel uit van het traject. De volgende punten worden tijdens het programma besproken:

 • Het vaststellen van de gewenste richting (‘het doel’).

 • Het creëren van een gezamenlijk inzicht.

 • (Her)waarderen en verbeteren van open communicatie.

 • Het waarderen van elkaars competenties.

 • Flexibel, effectief en resultaatgericht werken.

 

Uniek hoogwaardig teamrapport
Op basis van de individuele state-of-the-art assessments stellen wij een hoogwaardig uniek en uitgebreid teamrapport samen. Dit rapport is door ons zelf ontwikkeld, waarmee u een uniek document in handen heeft dat exact antwoord geeft op uw vragen. Dit geeft u overzichtelijk, in heldere taal en grafieken diepgaand inzicht in de sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen van uw team. U weet daarmee exact wat nodig is om samen op natuurlijke wijze verder te groeien en nog succesvoller te worden.

bottom of page