top of page

Voor wie is deelname aan de 6P Partnergroep waardevol?

Deelname is waardevol voor bestuurders, directieleden, managers, coaches en psychologen die structureel en kwalitatief meer uit hun of andermans organisatie en mensen willen halen, die oprechte gedreven partners om zich heen willen hebben, zelf scherp gehouden willen worden, vriendschap en eerlijke feedback waarderen, en zich altijd willen blijven ontwikkelen.

Zakelijke bijeenkomst

Wat krijgt u ?

  1. LICENTIEHOUDERSCHAP en ondersteuning om de unieke 6P methodiek in te zetten.

  2. EIGEN WAARDEVOLLE ASSESSMENT EN RAPPORTAGE als start van het Licentiehouderschap.

  3. PERSOONLIJK 6P COACHINGSTRAJECT als start, ter lering in de praktijk.

  4. PARTNERKORTING OP ASSESSMENTS t.b.v. uw business. 6P Partners verzorgt de assessments en de psychologische rapportage binnen uw 6P trajecten, tegen een zeer gereduceerd tarief. Nadat u met uw cliënt een 6P traject bent ingegaan en uw cliënt de eerste P (Purpose) heeft vastgesteld, komt de 2e factor P (People) aan de orde. Hiertoe is een assessment noodzakelijk. Om de kwaliteit en neutraliteit te borgen, verzorgt 6P Partners de assessments voor uw cliënten in het 6P traject.

  5. 4x PER JAAR WAARDEVOLLE MEETINGS. We streven er naar om 4x per jaar een geheel verzorgde meeting te organiseren op een mooie locatie, om van en met elkaar te leren door middel van bijvoorbeeld intervisie of het gestructureerd methodisch delen van praktijk casussen en trends.

  6. MARKETING ONDERSTEUNING. Naast nieuwe cliënten die komen vanuit uw eigen netwerk, werven wij proactief nieuwe cliënten voor onze partners.

  7. PARTNERSCHAP. Autonoom en toch persoonlijk betrokken, plezier, ervaring en ondersteuning delen.

Bovendien kan deelname u mooie verdiensten opleveren. U werkt immers autonoom en verdient autonoom, doch gesteund vanuit 6P Partners. Interesse? Wij vinden het leuk en waardevol om u erbij te hebben! 

bottom of page