top of page

CASUS ONTWIKKELRAPPORTAGE
VOORBEELD VAN EEN ONTWIKKELRAPPORT

Om het ontwikkelproces van een kandidaat zo goed mogelijk te laten verlopen, kunnen wij doelgericht aanbevelingen doen om de kandidaat efficiënt te begeleiden in zijn of haar nieuwe functie. Dit op basis van de vastgestelde Purpose uit ons vooronderzoek. Wie is de organisatie, hoe is de cultuur, hoe ziet de nieuwe werkomgeving eruit? Welke geschreven en ongeschreven functie-eisen zijn er? Op basis van de persoonlijkheid van de kandidaat kunnen hier verschillende aanbevelingen volgen.

Een organisatie heeft iemand op basis van ons assessment en aanbeveling in dienst genomen. Op basis van de bedrijfscultuur en het team geven wij de volgende aanbevelingen mee om de instroom van de kandidaat functioneel aan te laten sluiten op basis van haar persoonlijkheid.

De kandidaat start op 12/03/2024 bij 6P Partners B.V. In deze ontwikkelingsrapportage zullen we kort stilstaan bij wat nodig is 
om de kandidaat tot het verlangde succesniveau te laten komen:

    • Geef haar tijd en ruimte om zich in te werken, met name ook vanwege haar taal. Ze is leergierig en zal zich vanuit haar passie voor het vak veel zelf eigen maken.
    • Ze is analytisch sterk en zal met creatieve out-of-the-box ideeën kunnen komen. Geef haar ruimte in het team om dit samen doelgericht uit te werken. 
    • Ze is een verbinder, onderhandelaar en teamspeler en zal zich wellicht niet altijd laten gelden. Toch staat ze haar mannetje als zij iets wil bereiken. Als ze er klaar voor is kan ze een groep aansturen. Niet autoritair, maar als een echte verbinder.
    • Ze kan wellicht minder emotioneel overkomen dan ze is. Dit is praktisch voor het werk, maar hou hier ook gezien haar achtergrond rekening mee op langere termijn. Met andere woorden: onderhoud een open relatie met haar.
    • Geeft haar afwisseling en uitdaging. Maak gebruik van haar volharding en inzet.
    • Ze is prettig in de omgang en heeft een positieve inslag. Ze heeft een hoog zelfvertrouwen. Gebruik dit om het team positief te beïnvloeden. 
    • Heb regelmatig voortgangsgesprekken met haar en waardeer haar om haar bijdrage. Geef haar aan wat je gezien hebt in de afgelopen periode. Beoordeel haar met voorbeelden, ze heeft behoefte aan duidelijke taal. Ze kan tegen een stootje en zal zich wanneer ze duidelijkheid heeft des te meer inzetten.

 

We hopen jullie met deze informatie van dienst te zijn geweest en wensen jullie veel succes.

* Dit verslag adviseren we te lezen als appendix bij het eerder aangereikte rapport betreffende het assessment.

bottom of page