top of page

Assessments

Met het juiste doel en de juiste mensen, de juiste dingen doen

op afstand werken
werkend
Werken vanuit huis
Business Meeting

Maak kennis met 6P Partners

Met het juiste doel en de juiste mensen, de juiste dingen doen

Conversation Between Colleagues

Wij zijn 6P Partners

Psychologie in Business

Psychologie is een gedragswetenschap, die met wetenschappelijk verantwoorde zekerheid inzicht geeft in menselijk gedrag. Door psychologie toe te passen in uw organisatie krijgt u inzicht in de voorspelbaarheid van het functioneren van uw mensen. Door methodisch en doelgericht de juiste mensen de juiste dingen te laten doen helpen wij u, met wetenschappelijk verantwoorde zekerheid, om uw organisatie succesvol te maken.

Brainstorming

Ons team 
Interne vacatures

Business Meeting

Casussen
Vraagstellingen
Ontwikkelrapportage

Business Meeting

Voor wie
Word licentiehouder

bottom of page